[1]
A. . Szczaus, „Tytuły w dawnej prasie popularnonaukowej (na przykładzie «Nowych Wiadomości Ekonomicznych i Uczonych» 1758–1761)”, 10.14746/, t. 27, nr 2, s. 221–231, grudz. 2020.