[1]
I. Sarnowska-Giefing, „Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, Genologia onimiczna. Nazwa własna w płaszczyźnie motywacyjno-komunikatywnej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2013, ss. 419”, 10.14746/, t. 21, nr 2, s. 213-217, sty. 2014.