[1]
S. Gaś, „Zwroty grzecznościowe w korespondencji prywatnej na Śląsku Cieszyńskim końca XIX i pierwszej połowy XX wieku”, 10.14746/, t. 28, nr 1, s. 207-218, wrz. 2021.