[1]
W. . Bryła, „O świadomości genologicznej Józefa Piłsudskiego (rekonesans)”, 10.14746/, t. 28, nr 2, s. 11–22, grudz. 2021.