[1]
D. . Kozaryn, „Arka Przymierza w Kronice, to jest historyi świata Marcina Bielskiego”, 10.14746/, t. 28, nr 2, s. 75–85, grudz. 2021.