[1]
D. . Kozaryn i A. . Szczaus, „Uwagi etymologiczne w dawnych tekstach użytkowych (na przykładzie Kroniki, to jest historyi świata Marcina Bielskiego, Informacyi matematycznej Wojciecha Bystrzonowskiego i Nowych Aten Benedykta Chmielowskiego)”, 10.14746/, t. 28, nr 2, s. 87–105, grudz. 2021.