[1]
J. Ignatowicz-Skowrońska, „Funkcjonowanie zwrotów leżeć bykiem i leżeć martwym bykiem w polszczyźnie”, 10.14746/, t. 28, nr 2, s. 213-227, grudz. 2021.