[1]
M. . Koper, „Obsceniczne, obraźliwe czy «śmieszne»? O odbiorze społecznym kilku typów nazw miejscowych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego”, 10.14746/, t. 28, nr 2, s. 259–270, grudz. 2021.