[1]
M. Grzelka, „O tkaniu z cytatów (Elżbieta Biardzka, Przytoczenia w prasie codziennej, Oficyna Wydawnicza Leksem, Łask 2014, ss. 203)”, 10.14746/, t. 22, nr 2, s. 201–206, sty. 2015.