[1]
A. Kijak, „Adam Siwiec, Nazwy własne obiektów handlowo- -usługowych w przestrzeni miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2012, ss. 231”, 10.14746/, t. 22, nr 2, s. 207–212, sty. 2015.