[1]
A. Kula, „Agnieszka Kampka, Debata publiczna. Zmiany społecznych norm komunikacji, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2014, ss. 234”, 10.14746/, t. 22, nr 2, s. 213-218, sty. 2015.