[1]
A. Falana-Jafra, „Analizy semantyczne groźby jako aktu mowy. Ujęcie przeglądowo-krytyczne”, 10.14746/, t. 30, nr 1, s. 25–40, wrz. 2023.