[1]
K. Lisczyk, „Gorszyciel, deprawator, demoralizator – o nazwach osób nieprzestrzegających norm”, 10.14746/, t. 30, nr 1, s. 71–89, wrz. 2023.