[1]
A. Piotrowicz-Krenc, „Maciej Rak, Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka, Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, ss. 265”, 10.14746/, t. 30, nr 1, s. 201–209, wrz. 2023.