Kuć, J. „Lingwistyczna Charakterystyka Kontraktu jako gatunku Na przykładzie Mowy Propinacyjnej z XIX wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 2, styczeń 2018, s. 73-84, doi:10.14746/pspsj.2017.24.2.5.