Kulwicka-Kamińska, J. „Piśmiennictwo Religijne Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego Jako Oryginalne źródło do badań polszczyzny północnokresowej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 2, styczeń 2018, s. 85-110, doi:10.14746/pspsj.2017.24.2.6.