Мишкинене, Г. „Славяно-турецкое языковое и культурное взаимодействие (на материале хамаилов литовских татар)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 2, styczeń 2018, s. 125-46, doi:10.14746/pspsj.2017.24.2.8.