Walczak, B. „Zofia Zierhofferowa Jako Historyk języka Polskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 24, nr 2, styczeń 2018, s. 305-8, doi:10.14746/pspsj.2017.24.2.18.