Rypel, A. „Kupieckie ogłoszenia Prasowe Zamieszczane W «Dzienniku Bydgoskim» Z Lat 1907–1914 – Rekonesans Badawczy”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 25, nr 1, sierpień 2018, s. 181-98, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/pspsj/article/view/13971.