Walczak, B. „Władysław Kuraszkiewicz – Uczony I Nauczyciel”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 25, nr 1, sierpień 2018, s. 281-8, doi:10.14746/pspsj.2018.25.1.18.