Walczak, B. „Agnieszka Piela, Słownik frazeologizmów Z Archaizmami. Pamiątki przeszłości, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa 2018, Ss. 346”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 25, nr 2, kwiecień 2019, s. 347-51, doi:10.14746/pspsj.2018.25.2.18.