Breza, E. „Trójca Święta W «Hymnach kościelnych» I W pieśniach kościelnych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 20, nr 2, styczeń 2013, s. 73-83, doi:10.14746/pspsj.2013.20.2.8.