Dubisz, S. „Integracja językowa W Dziejach Polszczyzny”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 20, nr 2, styczeń 2013, s. 85-97, doi:10.14746/pspsj.2013.20.2.9.