Łapicz, Czesław. „Niezwykłe Losy Pierwszego Drukowanego przekładu Koranu Na język Polski”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 20, nr 2, styczeń 2013, s. 129-43, doi:10.14746/pspsj.2013.20.2.12.