Piotrowicz, Anna, i in. „Potoczna Onimia poznańska W świadomości mieszkańców Miasta”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 20, nr 2, styczeń 2013, s. 173-81, doi:10.14746/pspsj.2013.20.2.15.