Wojtak, M. „Współczesnej Publicystyki Prasowej Oblicza różne”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 20, nr 2, styczeń 2013, s. 205-20, doi:10.14746/pspsj.2013.20.2.18.