Bień, Janusz S. „Traktat Parkosza. Eksperymentalna Edycja Elektroniczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 26, nr 1, wrzesień 2019, s. 27-69, doi:10.14746/pspsj.2019.26.1.2.