Grzelka, M., i A. Kula. „Anarchizm W «Homku» Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego W kontekście Mowy wrogości”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 26, nr 1, wrzesień 2019, s. 71-84, doi:10.14746/pspsj.2019.26.1.3.