Łuc, I. „Gwarowy Leksem Gryfny Jako Modny Komponent Kultury Konsumpcyjnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 26, nr 1, wrzesień 2019, s. 85-100, doi:10.14746/pspsj.2019.26.1.4.