Witkowska, K. „O Wybranych Funkcjach Trybu rozkazującego zwrotów Frazeologicznych”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 26, nr 1, wrzesień 2019, s. 189-02, doi:10.14746/pspsj.2019.26.1.10.