Borowiec, K., M. Kuźmicki, i D. Masłej. „Kontakty Polsko-Czeskie Na Tle Literatury psałterzowo-Biblijnej”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 1, styczeń 2015, s. 35-54, doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.2.