Dunaj, B. „Zwięzła Historia języka polskiego – założenia Opisu”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 1, styczeń 2015, s. 69-80, doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.4.