Kość, J. „Tekst Pozwu sądowego w polskiej Kodyfikacji Prawa Magdeburskiego z XVI Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 1, styczeń 2015, s. 91-106, doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.6.