Nowowiejski, B. „Dawne słowniczki Gwarowe Jako źródło do historii języka”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 1, styczeń 2015, s. 169-84, doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.11.