Sokólska, U. „Etymologiczne Zabawy Juliana Tuwima”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 1, styczeń 2015, s. 235-52, doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.15.