Wydra, W. „Dwa Teksty Staropolskie z przełomu XV i XVI Wieku. Dekalog i Oracio Contra Febrem”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 22, nr 1, styczeń 2015, s. 281-90, doi:10.14746/pspsj.2015.22.1.18.