Janicka, I. „Komunikacja Niewerbalna Koreańczyków Na Tle Tradycji Kulturowej. Perspektywa Glottodydaktyczna”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 15, styczeń 2009, s. 9-21, doi:10.14746/pspsj.2009.15.1.