Skibski, Krzysztof, i Michał Szczyszek. „Nowe Formy Wyrazowe Dla Tradycyjnych Znaczeń Leksykalnych. O wariantywności słowotwórczej I Leksykalnej We współczesnej Polszczyźnie (na Podstawie Badań Ankietowych)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 35-56, doi:10.14746/pspsj.2009.15.3.