Spychała-Reiss, M. „Językowy Obraz Kobiety W Prasie Dla Pań (na przykładzie „Zwierciadła”, „Przyjaciółki” I «Cosmopolitan»)”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 15, styczeń 2009, s. 77-100, doi:10.14746/pspsj.2009.15.5.