Kołodziejczyk-Trawińska, Aneta. „Społeczeństwo poznańskie Z Perspektywy Onimicznej – wstępna Rekonstrukcja Badawcza”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 153-67, doi:10.14746/pspsj.2009.15.9.