Motyl, Agnieszka. „Wokół Dyskusji O Kondycji Polskiego języka Literackiego W XVII Wieku”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 205-21, doi:10.14746/pspsj.2009.15.12.