Sarnowska-Giefing, I. „Maria Czaplicka-Jedlikowska, Edukacyjne Aspekty Nazw własnych W Literaturze Dla Dzieci, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2007, Ss. 288”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 263-7, doi:10.14746/pspsj.2009.15.14.