Szymborska, M. „Jolanta Sławek, Czytelnik Uwolniony? Perswazja W Informacji Prasowej, Wydawnictwo «Poznańskie Studia Polonistyczne», Poznań 2007, Ss. 160”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 283-7, doi:10.14746/pspsj.2009.15.18.