Walczak, Bogdan. „Ewa Woźniak, Ofiary I Krzywdziciele. Studium Postaci W Przedtrydenckim piśmiennictwie Pasyjnym. Analiza językoznawcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, Ss. 328”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, t. 15, styczeń 2009, s. 289-92, doi:10.14746/pspsj.2009.15.19.