Wiatrowski, P. „Konferencja Naukowa Z Okazji VIII Dnia Papieskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 15, styczeń 2009, s. 293-5, doi:10.14746/pspsj.2009.15.20.