Krygier-Łączkowska, A. „Książki Wydane Przez pracowników I doktorantów zakładów językoznawczych Instytutu Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku 2007”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 15, styczeń 2009, s. 297-03, doi:10.14746/pspsj.2009.15.21.