Krygier-Łączkowska, A. „Wykaz Prac Magisterskich Napisanych Na Seminariach językoznawczych W Instytucie Filologii Polskiej UAM W Poznaniu W Roku Akademickim 2007/2008”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 15, styczeń 2009, s. 305-9, doi:10.14746/pspsj.2009.15.22.