Handke, K. „O niektórych Animizacjach I Personifikacjach W twórczości Stefana Żeromskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 16, styczeń 2010, s. 73-82, doi:10.14746/pspsj.2010.16.7.