Piotrowicz, A., i M. Witaszek-Samborska. „Nazwy osób (ze względu Na Cechy Psychiczne) W Polszczyźnie Miejskiej Poznania”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 16, styczeń 2010, s. 213-26, doi:10.14746/pspsj.2010.16.19.