Rybka, M., i J. Sławek. „«Szczęście to Przemijanie/ Nam Też zniknąć trzeba» – Kilka Uwag O Przemijaniu W Poezji Ks. Jana Twardowskiego”. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, T. 16, styczeń 2010, s. 241-57, doi:10.14746/pspsj.2010.16.21.